GENEL KULLANIM ŞARTLAR, GENEL KURALLAR VE YASAL SORUMLULUKLAR

Lütfen sitemizi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen sitemizi kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

MaviKabuk aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.mavikabuk.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

Kullanım ve Güvenlik Kuralları

MaviKabuk herkese açık bir sitedir. Ancak aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
 2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan KULLANICI sorumludur. Aynı şekilde KULLANICI, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya aittir.
 4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 5. Üyenin/Kullanıcının, MaviKabuk kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi MaviKabuk’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının tarafımızdan tespit edilmesi durumunda, kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

İçerik Kullanımı

 1. MaviKabuk’da sunulan görsel, yazınsal içerik kişisel kullanım içindir. MaviKabuk’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya MaviKabuk’un izni olmadan link vermek yasaktır.
 2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı MaviKabuk’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 3. MaviKabuk, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Sorumluluklar

 1. MaviKabuk’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.
 2. MaviKabuk üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek MaviKabuk sitesini kullanmaya başlayabilir.
 3. Üye, MaviKabuk sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile MaviKabuk’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.
 4. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya MaviKabuk sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, MaviKabuk tarafından geçici veya sürekli olarak üyenin MaviKabuk’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
 5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin MaviKabuk’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
 6. MaviKabuk ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve MaviKabuk tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden MaviKabuk sorumlu tutulamaz.
 7. Üye, MaviKabuk’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
 8. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından MaviKabuk üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

İ. MaviKabuk ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı MaviKabuk silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 1. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
 2. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
 3. MaviKabuk, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 4. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle MaviKabuk’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, MaviKabuk, ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

MaviKabuk’un Hak ve Yükümlülükleri

 1. MaviKabuk, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin MaviKabuk sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, MaviKabuk ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
 2. MaviKabuk taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. MaviKabuk’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. MaviKabuk, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, MaviKabuk’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve MaviKabuk sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri MaviKabuk sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın MaviKabuk tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

 1. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine MaviKabuk tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, MaviKabuk tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcıdan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, MaviKabuk’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. MaviKabuk, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip MaviKabuk derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Tebligat Adresleri

 1. MaviKabuk sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin MaviKabuk’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
 2. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 3. Yine MaviKabuk’un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın MaviKabuk tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Gizlilik ve Güvenlik

StudioScream’e ait www.mavikabuk.com sitesi olarak ziyaretçilerimizin gizliliğine ve haklarına oldukça önem gösteriyoruz. Sitemiz üzerinden bizimle etkileşimde bulunabileceğiniz her alanda, gizliliğinizi ve güvenliğinizi mümkün olan en üst düzeyde tutmak için aşağıdaki adımları uyguluyoruz.

Üyelik Alanları

Sitemiz üzerinde üye olurken sizden temin etmiş olduğumuz, Telefon, E-posta, Adres ve Diğer şahsi bilgileriniz üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır. Bu bilgiler tarafınıza bilgi iletimi için kullanılmaktadır.

Yorum Alanı

Sitemiz üzerinde etkileşimde bulunabileceğiniz ilk alan olan Yorum bölümünde e-posta adresleriniz üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır. Burada e-posta adresinizin istenme sebebi, yorum alanları dışında sizinle iletişim kurma gereğidir.

Ödeme Alanları

Gerek üyelerimiz gerekse misafirlerimizin Kredi Kartı bilgileri tarafımızca depolanmaz. Direk olarak bankaya ödeme yapılır ve bu bilgiler sizden asla talep edilmez.

İletişim Sayfası

Bu sayfa aracılığı ile site yetkilileri ve editörlere ulaşabilirsiniz. Size geri dönüş yapılabilmesi için kendi e-posta adresinizi girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler de sizin güvenliğiniz ve haklarınız için tamamen gizli tutulmaktadır.

Sosyal Ağlar ve Paylaşım

Mavikabuk’a ait www.mavikabuk.com sitesinde kullandığımız Facebook, Twitter, Google Plus ve diğer Sosyal Ağ bileşenleri, ilgili sitelerin geliştirici sayfalarından alıp kullandığımız hazır ve üreticilerin denetiminde olan güvenli bileşenlerdir. Burada Mavikabuk olarak; ilgili sosyal ağların gizlilik politikaları dışında farklı bir politikamız bulunmamaktadır. Bunun için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Sosyal Ağların Gizlilik Sözleşmeleri

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Satış Sözleşmesi; Studio Scream Medya Tasarım ve Uygulama Ticaret Ltdi. Şti’nin yayınladığı www.MaviKabuk internet sitesi üzerinden yapılacak alışverişlere yönelik hazırlanmıştır. MaviKabuk üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

 1. MaviKabuk’dan kredi kartı (Visa, Mastercard) veya banka havalesi ile alışveriş yapılabilir.
 2. Kredi kartından ödeme alındığı an veya banka havalesi MaviKabuk hesabına ulaştığı an sipariş geçerli sayılır. Kredi kartı veya banka havalesi bilgilerinin onayı alındıktan sonra, sipariş kargo firmasına teslim edilir. Sipariş kargoya verildiği zaman, MaviKabuk e-posta göndererek tüketiciyi haberdar eder. Stokta bulunmayan ürünler bu e-posta’da belirtilir.
 3. Kredi kartı ile sipariş verildiğinde; kartın bağlı olduğu banka ile MaviKabuk sistemi otomatik olarak bağlantı kurar. Kredi kart bilgileri MaviKabuk sitesinde kayıtlı tutulmamaktadır. Bilgiler 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme ile onaylanmak üzere bankaya ulaşır. Kredi kart bilgileri MaviKabuk web sitesinde kayıtlı tutulmadığından, bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından görülmesi ve ele geçirmesi mümkün değildir.
 4. Kargo bedeli sipariş sırasında hesaplanır ve ödenecek tutara eklenir.
 5. 5 iş günü içinde hesaba yansımayan banka havalesi ile yapılan siparişleri geçersiz sayılır.
 6. MaviKabuk’da satışa sunulan tüm ürünlerin fiyatlarına, o ürün için geçerli olan resmi oranda KDV dâhildir.
 7. Teslimat, tüketicinin adresinde tüketiciye, siparişte belirtilen kişiye ya da kimlik bilgisi kontrolü ile tüketicinin birinci dereceden yakınına yapılır.
 8. Paket teslim alınırken kontrol edildiğinde, hasar olduğu görülürse, paket kabul edilmeyip kargo görevlisine tutanak tutturulur. Tutanak (545) 72 73 26 numaralı faks numarasından MaviKabuk’a gönderilir ve iletişim linki tıklanarak hasarla ilgili bir mesaj gönderilir. MaviKabuk kargo firması ile görüşerek, paketin hasarsız olarak tüketiciye tekrar gönderilmesini sağlar.
 9. MaviKabuk, site içindeki ürünlerin tedarikçi firmadaki stok durumlarını güncellemektedir. Ancak bazı durumlarda tedarikçi firmanın stoklarında bulunmayan ürünlerden dolayı gecikme veya iptal durumları söz konusu olabilir. Bu durumda; MaviKabuk tüketiciyi e-posta ile bilgilendirir. Stokta bulunmayan ürünün bedeli tüketicinin kredi kartına iade edilir.
 10. Hatalı veya eksik teslimat durumunda (545) 72 73 26 numaralı telefondan veya iletişim linki aracılığıyla MaviKabuk’a bilgi verilir. Hatalı veya eksik gönderilen ürün (tedarikçi stoklarında bulunmama hali dışında) tüketici adresine teslim edilir. Teslimat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde geri gönderilen ürünlerin kargo bedeli MaviKabuk tarafından karşılanır. 7 günü geçen süre söz konusu olduğunda kargo bedelini tüketici karşılar.
 11. Tüketici siparişini, kargoya verilmeden önceki aşamada iptal edebilir. (545) 72 73 26 numaralı telefonu arayarak ya da iletişim linkini tıklayarak bir mesaj ile sipariş iptal edilebilir. İptal talebinde tüketicinin sipariş numarası belirtmesi gerekir.
 12. MaviKabuk’da satışa sunulan tüm ürünler, üretici veya ithalatçı firma garantisi altındadır. Değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır.
 13. Tüketici satın aldığı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iade edebilir. İade edilen ürünlerin, orijinal ambalajı zarar görmemiş / açılmamış olması gerekir. Orijinal ambalajı zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmez. Üründe ve ambalajda açılma, bozulma, kırılma, yırtılma, kullanılma ve benzeri durumlarda ve ürünün tüketiciye teslim edildiği hali ile iade edilememesi durumunda, ürün iade alınmaz ve ürün bedeli iade edilmez. Tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Ürün iadesi için; tüketici iletişim linki aracılığıyla mesaj göndererek ve (226) 81 444 71 numaralı telefondan MaviKabuk’yi arayarak bilgi verir. Ürünü iade edilirken, faturası ile birlikte geri gönderilmesi gerekir. İade durumunda kargo bedeli ürünü satın alan tarafından karşılanır.
 14. Yazım ve teknik nedenlerden kaynaklanan ürün bilgisi ve fiyat bilgisi hatalarından MaviKabuk sorumlu değildir.
 15. Ürün açıklamaları sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikâyetlerden MaviKabuk sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR :

1.1. SATICI BİLGİLERİ

www.MaviKabuk.com sitesinin faaliyetlerini yürüten ;

MAVİKABUK  :

Kadıköy – İSTANBUL
E-mail : bilgi@mavikabuk.com

(Bundan sonra MAVİKABUK yada SATICI olarak anılacaktır.)

1.2. ALICI BİLGİLERİ

MAVİKABUK Firmasının e-ticaret mağazası www.MaviKabuk.com ‘a üye olan, üye olup alışveriş yapan ve bu sözleşmenin muhatabı olan müşteriler bundan sonra ALICI veya müşteri olarak anılacaktır. (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu MAVİKABUK’nin sahip olduğu internet sitesi www.herbalmagaza.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 – ÜYE, MAVİKABUK’e ait www.MaviKabuk.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MAVİKABUK’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 – ÜYE, MAVİKABUK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MAVİKABUK’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MAVİKABUK’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 – MAVİKABUK’e ait www.herbalmagaza.com internet sitesinde ÜYE tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’nin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MAVİKABUK’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. MAVİKABUK’in ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4 – ÜYE, MAVİKABUK’e ait www.MaviKabuk.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5 – ÜYE, MAVİKABUK’e ait www.MaviKabuk.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6 – MAVİKABUK, ÜYE ’nin verilerini yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE’nin yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, www.MaviKabuk.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MAVİKABUK’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7 – İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MAVİKABUK’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, MAVİKABUK’in ÜYE’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8 – MAVİKABUK ’e ait www.MaviKabuk.com internet sitesi yazılım ve tasarımı MAVİKABUK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.9 – ÜYE , diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.10 – MAVİKABUK tarafından www.MaviKabuk.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.11 – MAVİKABUK , www.MaviKabuk.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.herbalmagaza.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.12 – MAVİKABUK ’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MAVİKABUK’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.13 – MAVİKABUK , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya MAVİKABUK’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) MAVİKABUK ve www.MaviKabuk.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14 – MAVİKABUK , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm ÜYE’ler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15 – Taraflar, MAVİKABUK’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.16 – MAVİKABUK’e ait www.MaviKabuk.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE www.MaviKabuk.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17 – MAVİKABUK , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

4.1 – İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya MAVİKABUK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MAVİKABUK ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.2 – Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

4.3 – Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez

a – Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.

b – Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa

c – Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa

4.4 – Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir

a – ÜYE Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa

b – ÜYE Sahtekarlık girişiminde bulunduysa

c – ÜYE Sisteme veya MAVİKABUK‘e veya MAVİKABUK’e ait www.MaviKabuk.com ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.

MADDE 5 – Ürün Yorumları

Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır. Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.

MADDE 6 – İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7 – Yürürlük

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

TESLİMAT KOŞULLARI

MaviKabuk.com web sitesi üzerinden yapmış olduğunuz alışverişlerde siparişleriniz, sipariş onayı alındıktan sonra ürün bilgilerinde yazan teslimat süresi kapsamında (aksi bir durum belirtilmedikçe stoktaki ürünler için 3 gün içerisinde) kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin MaviKabuk’a uzaklığına göre de kargo şirketi 1-5 gün içerisinde siparişinizi size ulaştıracaktır.

Teslimatta(Kapıda) ödeme ve Banka havalesi ile verilen siparişler, Telefon ile teyit alınmadan işleme alınmaya bilirler.

Teslimatta(Kapıda) Ödeme Koşulları

 • Bu ödeme yöntemiyle verilen siparişlerde teyit alınması gereke bilir.
 • Teyit alınamayan siparişler maksimum 1 ila 2 iş günü süresince askıya alınır.
 • Belirtilen süre zarfında tarafımıza dönüş sağlanmadığı takdirde siparişin iptali gerçekleşir.
 • MaviKabuk bu ödeme şekli ile yapılmış siparişleri neden belirtmeksizin iptal edebilir.

Banka Havalesi Koşulları

 • Bu ödeme yöntemiyle verilen siparişlerinizde teyit gerekmemektedir.
 • Yapmış olduğunuz, Havale/EFT’nin tarafımıza ulaştığında tarafınıza iletilen, Sipariş numaranız, İsim Soyisim ile birlikte açıklama kısmında belirtmiş olmanız gerekmektedir.
 • Aksi takdirde tarafımıza yapılmış olan ödemeleriniz iade edilir.
 • Maksimum 1 ila 2 iş günü içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde sipariş iptali gerçekleşir.

Kredi Kartı ile Ödeme Koşulları

 • Bu ödeme yöntemiyle verilen siparişlerinizde teyit gerekmemektedir.
 • Yapmış olduğunuz ödeme başarı ile gerçekleştikten sonra sirapiş bilgileri hem herbalmagaza.com sitesi üzerinden hemde üyelik esnasında belirttiğiniz mail yoluyla size gönderilecektir.

Satın aldığınız ürünler bir teyit e-posta’sı ile tarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size yollanacak ve ürünün ilk stoklara gireceği tarih tarafınıza bildirilecektir.

MaviKabuk.com ait on-line alışveriş sitesidir. Aynı anda birden çok kullanıcıya alışveriş yapma imkanı tanır. Enderde olsa tüketicinin aynı ürünü alması söz konusudur ve ürün stoklarda tükenmektedir bu durumda; ödemesini internet üzerinden yaptınız ürün eğer stoklarmızda kalmamış ise en az 4 (Dört) en fazla 30 (otuz) gün bekeleme süresi vardır. Ürün bu tarihleri arasında tüketiciye verilemez ise yaptığı ödeme kendisine iade edilir.

Garanti Koşulları

Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler,ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

İADE KOŞULLARI

MaviKabuk.com sitesi üzerinden temin edilen her ürün, tarafınıza ulaşması itibari ile firmamızın sağlamış olduğu memnuniyet garantisi kapsamında, tüm müşterilerimizin 7(yedi) iş günü içerisinde keyfi iade hakkı bulunmaktadır. İş bu Keyfi İade hakkınızı kullanırken ürünün satılabilirliğine zarar verilmeden, adınıza kesilmiş faturanın iki nüshasınıda iade etmek istediğiniz ürün ile birlikte tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İade koşullarının karşılanmaması durumda , iade işleminiz gerçekleşmez. Tarafınıza kusurlu ürünün ulaşması halinde, satın almış olduğunuz ürün eğer stoklarımızda varsa yenisi ile değiştirilir. Ve bu durumdan dolayı tarafınızdan ek bir ücret talep edilmez. Eğer stoklarımızda mevcut değilse, ücret iadeniz gerçekleştirilir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

 

Garanti Şartları

MaviKabuk’da satışa sunulan tüm ürünler üretici veya ithalatçı firma garantisi altındadır. Değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır.